Ontwikkelen van de Matrix

Matrix Development Team

Het Matrix Development Team is een groep vrijwilligers die toegewijd aan de voortdurende ontwikkeling van de Matrix werken. Hun werk focust zich primair op 'organisaties', en neemt daarbij hun juridische structuur, hun bedrijfstak en de grootte van de organisatie in aanmerking. 

Een apart handboek is ontwikkeld voor onderwijsinstellingen.

Er is ook een team dat werkt voor gemeentes. Hun werk heeft geleid tot het ontwikkeling van een Matrix voor gemeenten.

De Matrix wordt voortdurend ontwikkeld met het doel om te voldoen aan de wensen van alle gebruikersgroepen. Deelnemers worden in-huis geholpen door Common Good Consultants. Ervaring leert dat de Matrix als begrijpelijk en gebruiksvriendelijk ervaren moet worden zodat organisaties na het opstellen van een rapport makkelijker de volgende stappen kunnen zetten richting een waardengestuurde en ethische aanpak in bedrijf, politiek of maatschappij. 

baumfoto-met.jpgHet Matrix Development Team (MDT)

De historische ontwikkeling van de Common Good Balans

Matrix 5.0

Matrix 5.0 werd in april 2017 geïntroduceerd. De ontwikkeling van deze versie werd gerealiseerd in een open en participatief proces, dat voornamelijk gebaseerd was op de feedback van betrokken organisaties. Tijdens dit proces werden verschillende richtlijnen en handboeken geschreven, afgestemd op diverse bedrijfstakken en -groottes. Tegelijk zijn er speciale modules ontwikkeld, zoals een quick-scan en een voorlopig prestatierapport, die de stap naar het opstellen van een CG Balans als duurzaam gereedschap vergemakkelijken.

Matrix 4.1

Een verbeterde versie van Matrix 4.0 die het aantal calculaties om een evaluatie te maken sterk verminderde. Het werd gepubliceerd, en was effectief op 1 maart 2017. Tijdens de transitieperiode, tot eind juni 2013, bleef het mogelijk om Matrix 4.0 in te zetten voor een peer-valuatie en audit.

Matrix 4.0

Deze versie van de Matrix vormde per 2012 de basis voor het samenstellen van de CG Balans. Een van de eerdere indicatoren, 'gelijke kansen en achtergestelde mensen' (C5 in Matrix 3.0), werd geïntegreerd in C1, 'kwaliteit van de werkplek'. CG Balansen gebaseerd op deze nieuwe versie werden aan de Oostenrijkse media gepresenteerd tijdens een persconferentie op 24 april 2013.

Matrix 3.0

Het Matrix Development Team bracht het aantal indicatoren terug van 50 naar 18 (toen nog steeds 'criteria' genoemd). Deze gemodificeerde versie verleidde bijna 60 bedrijven om als eersten vrijwillig een CG Balans op te stellen.

Matrix 2.0

Modificatie van de oorspronkelijke versie, waaraan to februari 2011 werd gewerkt door het Redactie Team (momenteel Matrix Development Team), integreerde de kernresultaten uit een eerste golf feedback dat volgde op het symposium 'Re-thinking business' op 6 oktober 2010. Anders dan de indicatoren van vandaag, definieerden 50 criteria Common Good in deze versie.

Matrix 1.0

Werd bedacht door ATTAC ondernemers, en werd gepubliceerd in de eerste editie van  "Economy for the Common Good" (Deuticke, 2010).

 


Jouw feedback is belangrijk voor ons

Jouw ervaring en suggesties voor verbetering zijn altijd welkom, of deze betrekking hebben op de Matrix in het algemeen, de individuele indicatoren, het toetsingssysteem, of het nut van de documenten (handboek / werkboek) - jouw mening telt.

p.s. wij werken nog aan de vertaling van onderliggende documenten en het verbinden van e-mailadressen aan onze Nederlandse Vereniging. Mocht u in de tussentijd assistentie nodig hebben, aarzel niet contact op te nemen met nederland@ecogood.org of belgium@ecogood.org.