Common Good Rapport

Voordelen voor bedrijven

Het schrijven van een Common Good Rapport geeft een bedrijf een gezondheidscheck van zijn waarden. Een organisatie kan zien waar het staat op zijn weg naar de wording van een CG Bedrijf.

Het CG Rapport werkt op drie niveaus:

  • Het geeft een grondig beeld van duurzaamheid in alle bedrijfsactiviteiten en de mate waaring het bedrijf al bijdraagt aan het common good zal duidelijk worden. Daarnaast wordt je je bewust van het potentieel voor de verdere ontwikkeling van je organisatie

  • Het CG Rapport presenteert de waarden en duurzame resultaten van de organisatie in een heldere structuur, en het geeft aan hoe sociaal gunstig bedrijf is. Door de creatie en publicatie van het rapport, leg je het fundament voor vertrouwen en bevorder je langetermijn samenwerking met belangrijke groepen stakeholders. 

  • Door het rapportageproces versterk je bewustzijn als ondernemer met waarden-georiënteerde doelen en verkrijg je nieuwe ideeën en input voor het waarden-georiënteerde ontwerp van nieuwe producten en diensten.

Structuur en inhoud

Het CG Rapport geeft een uitgebreid beeld van de bijdrage die een bedrijf maakt aan het common good. Dit is inclusief beschrijvingen van de bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan 20 gemene-goed-thema's. Deze tonen hoe ver de organisatie al is ontwikkeld. Elk thema beschrijft hoe de individuele waarden worden geleefd met betrekking tot de respectieve stakeholdergroepen.

Een CG Rapport bestaat uit betekenisvolle uitspraken over alle thema's. Er zijn geen formele vereisten, maar de beschrijvingen dienen te verifiëren te zijn. Het Rapport kan ook worden gebruikt om te voldoen aan de EU richtlijnen voor niet-financiële rapportage. 

Manieren om een CG Rapport te schrijven

Creëer een CG Rapport onafhankelijk, zonder ECG Coaches

Het CG Rapport kan onafhankelijk worden gecreëerd. Materialen zijn beschikbaar om het schrijfproces te ondersteunen, zoals het werkboek, een sjabloon voor het rapport, de balans calculator, rapportage richtlijnen en diepgaande online informatie. 

Het werkboek heeft alle noodzakelijke informatie om de thema's en aspecten van de CG Matrix te kunnen begrijpen, om jou in staat te stellen een zelf-assessment te maken. Het werkboek is opzettelijk ontworpen om beknopt te zijn. Het is voorzien van meer gedetailleerde informatie in een separaat online document.

Alle materialen zijn hier beschikbaar.

Creëer een CG Rapport met steun van ECG Coaches

Het CG Rapport kan worden gemaakt met hulp van ECG Coaches. ECG Coaches maken de thema's en hoe progressie te maken makkelijker te begrijpen, ook bij het aanpassen van het rapportageproces naar gelang de individuele behoeften van de organisatie, ondersteund door voorbeelden en gespecialiseerde kennis. 

Individuele oplossingen en een op-maat-gemaakte aanpak kan worden verhelderd tijdens de eerste gesprekken. Voor informatie over ECG Coaches, neem s.v.p. contact op met:

Creëer een CG Rapport in een peergroep / begin een peerevaluatie 

Een peergroep bestaat uit vier tot zes organisaties en wordt ondersteund door ECG Coaches of Auditers. De deelnemers creëren hun individuele rapporten tijdens een serie workshops, die plaatsvinden binnen een tijd van zes maanden. Dit werk vormt de basis voor een peerevaluatie, dat de externe auditing kan vervangen. 

Vind bedrijven voor de peerevaluatie

Neem s.v.p. contact oop met je lokale ECG Groep of neem direct contact op met een gecertificeerde ECG Coach, om bedrijven te vinden waarmee je een peerevaluatie kunt organiseren.

Voor meer vragen over peerevaluatie kun je een e-mail sturen naar peer@list.ecogood.org.