Implementatie van beleid

ethical.jpg

De Common Good Balans als benchmark

De Common Good Balans is een instrument dat een waardengestuurde en ethische economie bevordert. De impact en betekenis ervan gaan verder dan de juridische eisen om de hoogst mogelijke standaards in de toekomst te garanderen.


Help de toekomst vorm te geven

Terwijl de natuurlijke bronnen van de aarde raken uitgeput, klimaatverandering aan de orde van de dag is en de kloof tussen arm en rijk blijft groeien, neemt ecologisch en sociaal bewustzijn toe. Net als de erkenning dat als we niets veranderen de toekomst van onze planeet en van het menselijk bestaan wordt bedreigd.

Meer en meer consumenten zoeken naar eerlijk en duurzaam geproduceerde producten en diensten. Ook juridische eisen worden aangepast en geïmplementeerd. Zo werd, in overeenstemming met haar initiatief voor Corporate Social Responsibility (CSR), de EU Non-Financial Reporting Directive (2014/95/EU) in 2017 verplicht voor alle grootschalige organisaties.

Tot op zekere hoogte heeft de CG Balans CSR al naar een nieuw niveau gebracht. Dit komt voor een deel omdat het zo begrijpelijk is ontworpen, maar ook omdat dit het enige toetsingsgereedschap is dat gebruikers de mogelijkheid geeft om CSR te evalueren. Gezien het feit dat de CG Balans vandaag al de eisen van morgen tegemoet komt, geeft het een voorbeeld voor de toekomst. Door de identificatie van de voordelen die het creëert voor de samenleving als geheel, zijn CG Pioniers de drijvende kracht geworden voor socio-politieke ontwikkelingen en toekomstig economisch beleid.


EU Non-Financial Reporting Directive

In overeenstemming met de EU Non-Financial Reporting Directive (2014/95/EU), zijn grootschalige bedrijven per 2017 verplicht om inzage te geven in hun niet-financiële informatie. Doelstelling van deze directieve is om de transparantie te vergroten van de zakelijke activiteiten van een organisatie en de impact die deze hebben. Dit vooral met betrekking tot het milieu, sociale en werknemersgerelateerde zaken. Het is te hopen dat de voordelen van deze niet-financiele rapportage voor grote bedrijven ook een positieve impact zullen hebben op het MKB.

De EU Non-Financial Reporting Directive werd op 22 oktober 2014 door het Europese Parlement en de Raad geadopteerd; daarbij wijzigde de CSR Directive (2013/34/EEC). Het vereiste dat lidstaten de regels van niet-financiële rapportage vóór december 2016 naar hun nationale wetgeving transponeerden. In de voorbereiding hiervan, presenteerde de Economy for the Common Good de CG-Balans aan de federale wetgevende macht van Oostenrijk en Duitsland in 2015 als een voorbeeld van effectieve rapportage.


Economy for the Common Good als een vehikel voor het totstandbrengen van een ethische interne markt in Europa. 

 

Christian Felber en Diego de Isabel la Moneda bij de openbare hoorzitting over de ECG bij het Europees Economisch en Sociaal Comité in Brussel.

De erkenning door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) van de verdiensten van de ECG, wijst ons de weg. In haar plenaire sessie van 17 september 2015, keurde de EESC een opinie over de ECG goed met een meerderheid van 86% stemmen. De uitkomst van deze stemming was ook een duidelijke instructie aan de Europese Commissie: in het raamwerk van de vernieuwde CSR strategie, zouden bedrijven die een hogere ethische prestatie kunnen aantonen moeten worden beloond.  
Het resultaat van de uitgebrachte 168 stemmen was :

  • 144 stemmen vóór
  • 13 stemmen tegen
  • 11 onthoudingen

EESC opinie: Economy for the Common Good