Nederland

Vergelijking: B Corp, ECG, GRI

B Corp

ECG

GRI Global Reporting Initiative

Voordelen Voordelen Voordelen
 • Relatief snel proces door zelfevaluatie
 • Relatief goedkoop omdat u geen adviseur hoeft in te huren
 • Sterk merk wereldwijd
 • Meting maar geen rapportage
 • Commercieel merk
 • EU-erkenning
 • Objectiviteit door onafhankelijke beoordeling door externe ECG-adviseur
 • Verdere validatie door externe ECG-auditor
 • Het richt zich op gemeenten, bedrijven en overheden
 • Niet-commercieel merk (d.w.z. ECG-status zonder winstoogmerk)
 • Streeft naar juridisch bindende rapportage
 • Zeer uitgebreid beoordeling
 • Meting + rapportage
 • Sociale beweging
 • EU-erkenning
 • Systeem van co-creatie
 • Sterk gecodeerd systeem (zoals ISO)
 • Voornamelijk commerciële bedrijven
 • Gemeenschap van bedrijven, niet een sociale beweging
 • Rapporteren maar geen meting
 • Zeer uitgebreide beoordeling
 • Grote secties zijn sectoraal
 • Streeft naar juridisch bindende rapportage
 • EU-erkenning
Nadelen Nadelen Nadelen
 • Subjectiviteit door zelfevaluatieproces
 • Geen onafhankelijke validatie via auditproces
 • Richt zich alleen op bedrijven
 • Meer tijd en financiële middelen geïnvesteerd
 • Lage merkherkenning in NL maar consoliderend in andere EU-landen
 • Aanzienlijke investering van tijd en financiële middelen vanwege de relatieve complexiteit van het proces
 • Aanzienlijke hoeveelheid tijd die nodig is om het rapport op te stellen
 • Geen vereiste validatie door auditor
 • Geen vergelijkbaarheid tussen gelijken mogelijk
 • Geen co-creatie
 • Sectorale selecties